Lộ trình học

01

TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

 
 • Trị mất gốc, mất căn bản tiếng anh. Làm lại từ đầu để lấy lại nền tảng vững chắc và khởi động để tiến xa vốn tiếng anh về sau
 • * Bạn muốn học nhưng không biết bắt đầu từ đâu và đang stress.
 • * Bạn muốn tìm việc nhanh khi vừa ra trường hoặc muốn đổi việc tốt hơn.
 • * Bạn muốn lấy lại nền tảng, gốc tiếng Anh và phát âm chuẩn ngay từ đầu.
02

NGỮ PHÁP & PHÁT ÂM

 • Luyện ngữ pháp và phát âm nâng cao và lấy đà để tiến xa vốn tiếng anh về sau
 • * Nắm trọn các điểm ngữ pháp quan trọng, nâng cao trong tiếng Anh
 • * Tại sao bạn muốn nói tiếng Anh với những câu dài, mở rộng nhưng không tự nhiên?
XEM CHI TIẾT ĐĂNG KÝ NGAY
03

GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ THÔNG DỤNG

 • * Học kết hợp giáo viên Việt Nam và giáo viên Bản ngữ. Sau 2 tiết học với giáo viên Việt, học viên sẽ được thực hành trực tiếp với giáo viên Bản ngữ vào buổi học tiếp theo.
 • * Trau dồi vốn từ vựng đa dạng cho nhiều chủ đề giao tiếp quen thuộc về đời sống hằng ngày.
 • * Tối đa cơ hội luyện nói giúp tăng sự tự tin khi giao tiếp tiếng anh .
 • * Bạn nghĩ mình không có “khiếu tiếng Anh” và không thể học được ngôn ngữ này.
 • * Học cùng giáo viên bản ngữ, tăng sự mạnh dạn khi nói chuyện với người nước ngoài.
 • * Luyện phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ, tăng khả năng nghe hiểu.
 • * Bạn sẽ thực hành, không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được sử dụng app học từ vựng miễn phí cho 50 topics.
 • * Bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng thảo luận, làm việc nhóm, kỹ năng tự học, kỹ năng đọc sách tiếng anh.
XEM CHI TIẾT ĐĂNG KÝ NGAY
04

GIAO TIẾP CHỦ ĐỀ NÂNG CAO

 • * Học kết hợp giáo viên Việt Nam và giáo viên Bản ngữ. Sau 2 tiết học với giáo viên Việt, học viên sẽ được thực hành trực tiếp với giáo viên Bản ngữ vào buổi học tiếp theo.
 • * Trau dồi vốn từ vựng đa dạng cho nhiều chủ đề mang tính xã hội.
 • * Tối đa cơ hội luyện nói giúp tăng sự tự tin khi giao tiếp tiếng anh.
 • * Luyện phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ, tăng khả năng nghe hiểu.
 • * Bạn sẽ thực hành, không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được sử dụng app học từ vựng miễn phí cho 50 topics.
 • Bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng thảo luận, tranh luận, làm việc nhóm, kỹ năng tự học, kỹ năng đọc sách tiếng Anh
05

GIAO TIẾP TRONG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC CHUYÊN NGHIỆP

 • * Học kết hợp giáo viên Việt Nam và giáo viên Bản ngữ. Sau 1 tiết học với giáo viên Việt, học viên sẽ được thực hành trực tiếp với giáo viên Bản ngữ vào buổi học tiếp theo .
 • * Trau dồi vốn từ vựng đa dạng cho nhiều chủ đề trong môi trường công việc chuyên nghiệp và cách ứng xử trong cuộc sống.
 • * Học các thành ngữ (idioms) và cụm động từ (phrasal verb).
 • * Tối đa cơ hội luyện nói giúp tăng sự tự tin khi giao tiếp tiếng anh.
 • * Học cùng giáo viên bản ngữ, tăng sự mạnh dạn khi nói chuyện với người nước ngoài.
 • * Luyện phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ, tăng khả năng nghe hiểu.
 • * Bạn sẽ thực hành, không lý thuyết lan man bởi các Giảng viên vô cùng tận tâm, cực kì chuyên nghiệp và vô cùng dễ hiểu, được sử dụng app học từ vựng miễn phí cho 50 topics.
 • * Bạn sẽ được rèn luyện kỹ năng thảo luận, tranh luận, làm việc nhóm, kỹ năng tự học, kỹ năng đọc sách tiếng Anh.
TOP