VĂN PHÒNG

Liên hệ

  • * 376 Võ Văn Tần - Quận 3 - Đoạn 2 chiều gần Cao Thắng

t (+84) 93.83.111.41
e  

Hotline: 093.83.111.41

ĐĂNG KÍ TƯ VẤN

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN NỘP HỌC PHÍ

Bạn có thể đến bất kỳ ngân hàng nào ở Việt Nam (hoặc sử dụng Internet Banking) để chuyển tiền theo thông tin bên dưới:

 

STK: 0071 00485 7814
Chủ TK: Lê Quang Song
Ngân hàng Vietcombank, CN Kì Đồng, TPHCM
Số thẻ: 9704 1552 0169 7739
Số TK: 101001109473
Chủ TK: Lê Quang Song
Ngân hàng Vietin Bank, CN HCM
Số TK:795 18 219
Chủ TK: Lê Quang Song
Ngân hàng ACB, TPHCM
TOP