Foundation - Nền tảng

Học 1000+ từ vựng thông dụng nhất trong giao tiếp
Ngữ pháp cơ bản, mở rộng, thiết yếu nhất
Phát âm chuẩn giọng Mỹ ngay từ ban đầu
Học phí: 4.200.000VNĐ / 3 tháng / 36 buổi với giáo viên Việt Nam

Daily communication - Giao tiếp thông dụng

Học và thảo luận các chủ đề giao tiếp thông dụng trong cuộc sống
Học 1200+ từ và cụm từ thông dụng
Kĩ năng thuyết trình và tranh luận
Học phí: 4.500.000VNĐ / 3 tháng / 30 buổi với giáo viên Việt Nam và 6 buổi với giáo viên nước ngoài

Business English - Giao tiếp trong môi trường làm việc

Phỏng vấn, họp, gọi điện, trao đổi trong công việc
1500+ từ vựng trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
Kĩ năng thuyết trình và tranh luận
Học phí: 4.500.000 / 3 tháng / 30 buổi với giáo viên Việt Nam và 6 buổi với giáo viên nước ngoài

LIÊN HỆ TƯ VẤN

TOP